You are here:

Katalog İndir

BİLEŞİMİ  
Etkin Madde ve Yardımcı Maddeler İçerik (w % w)
Potasyum Peroksimonosülfat 55
Sülfamik Asit 5,5
Malik Asit 11
Sodyum Chloride 2
Sodyum Metafosfat 11,5
Sodyum Dodecyl Sülfat 2
Sodyum Dodecyl Benzensülfonat 12
1-(4-sülfonatfenil)-4-(4-sülfonatofenilazo)-5-pirazolon-3-karboksilat 0,5
Amarant 0,5