You are here:

Katalog İndir

BİLEŞİMİ  
Etkin Madde ve Yardımcı Maddeler İçerik (w % w)
Glutaraldehit 16
Formaldehit 18
Alkil (C12-16) Dimetilbenzil Amonyum Klorür 6
Non-iyonik Yüzey Aktif Madde 4
Çözücü 56