Kalite Kontrol

ALMER KİMYA  Ar-Ge & Kalite kontrol laboratuvarında hammadde ve ürünlerin kullanımı için uygunluklarının belirlenmesi, uygunsuzlukların düzeltmesi ve söz konusu uygunsuzlukların tekrarlanmaması için gerekli önleyici prosedürlerin hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir.

Ar-Ge & Kalite kontrol laboratuvarı yalnızca hammadde ve bitmiş ürününün kalite standartlarına uygunluğunu değil, üretim aşamasının tüm süreçlerini kontrol eder.

 Müşteri beklentilerinin tam ve doğru olarak anlaşılması ve bu doğrultuda tüm departmanların koordineli olarak çalışmasını sağlar.

Süreç, satın alınan hammaddenin  belirtilen şartlara uygunluğunun kontrolü ile başlar.  Olası sorunlarla karşılaşmamak adına, hammaddenin tedarik edilmesinden önce, tedarikçiden gerekli teknik doküman ve numune talep edilir. Giriş kontrollerinden çıkan her türlü olumsuzluk tedarikçi dosyasına kaydedilir ve sorunun tekrarlamaması için gerekli önlemler alınır.

Üretim sürecini kontrol altında tutmak için, üretim süreçleri, iş talimatları, ekipman ve üretim esnasında kullanılacak önleyici ve koruyucu tedbirler önceden planlanmıştır. Kontrol süreci, hazırlanmış planlar ışığında gerçekleştirilir. Sürecin sorunsuz işlemesi için departmanlar arası iletişim ve koordine sağlanır. Aksi durumda oluşabilecek sorunlar, kalite kontrol departmanı tarafından tespit edilir, gerekli önleyici tedbirler alınır.

Bitmiş ürün, belirtilen standartlara ve teknik şartnameye uygunluğu kontrol edilir ve onay verme işlemi gerçekleştirilir.

Ar-Ge süreci genel olarak üç aşamada gerçekleştirilir. İlk aşama, fizibilite sürecidir. Düşünülen proje ya da ürünün gerçekten uygulanıp uygulanamayacağı, şirket için kâr sağlayıp sağlamayacağı gibi konuların incelendiği fizibilite sürecidir. 

İkinci aşamada, uygulamalı araştırma adımıdır. Bu noktada sektörün düşünülen proje ve ürüne ilgi gösterip göstermeyeceği incelenir. Eğer her iki adımda da olumlu sonuç alınırsa üçüncü adım olan test safhasına geçilir. 

Ar-Ge çalışmaları sonucu prototip ürün üretilir ve üzerinde çalışılan ürünün müşterisi olabilecek potansiyel müşterilerle saha denemeleri yaptırılır. Potansiyel müşterilerden test sonucunda alınan geri dönüşler ürünün ruhsatlandırma işlemlerine başlanır.