Çevre Poliitikası

ALMER KİMYA gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre politikalarına önem vermektedir.

Çevresel konulara hassasiyetle yaklaşarak mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Doğal kaynakların hızla azalması, iklim değişikliği, küresel ısınma dünyanın en önemli sorunları arasında yer almaktadır.. Bu kapsamda, çevresel ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine  önem veriyor ve bu konuda yatırımlar yapıyoruz

Çevre politikamızın temellerini aşağıdaki maddeler oluşturmaktadır.

  • Doğal kaynakların kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir kimyasalların  kullanımına yönelmek.
  • Eko-sisteme zararlı olmayan hammaddeler kullanılarak üretim gerçekleştirmek.
  • Tüm faaliyetlerimizde, çevreye duyarlı hareket etmek
  • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlara uygun hareket etmek.
  • Üretim esnasında  diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirerek kaynağında bertaraf etmek.
  • Çevresel risk analizleri oluşturarak Acil Riskleri azaltmak
  • Çevrenin bilinci ile ilgili olarak tüm personele eğitilm sağlamak.
  • Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda çevre politikalarımızı geliştirerek daha etkin ve güncel olmasını sağlamak.
  • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek ve çevreye olan etkimizi en aza indirmek.