Kalite Politikası

Kalite Politikamız:

– Biyosidal ve çevre sağlığı ürünleri üretimi pazarlaması ve satışı işlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda uygun yapılmasını sağlamak,
– Uyulması gereken tüm ulusal/uluslararası yasa/mevzuat/standart/yönetmeliklere uyulacağının Üst Yönetim tarafından taahhüt edilmesi,
– Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve karşılamak,
– Taahhüt edilen zamanda ürünleri mutlak teslim etmek,
– Kaliteden taviz vermeden yeniliklere açık olmak ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,
– Tüm çalışanların memnuniyetini sağlamak,
– Sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimi, kalite bilincinin arttırılması için eğitimler düzenlemek,
– Kalite Hedeflari kapsamında sürekli iyileştirmenin Üst Yönetim tarafından taahhüt edilmesi,
– Kalite yönetim sistemine tüm personelin katılımı sağlanarak etkinliğinin izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
– Üst yönetimin proses yaklaşımı ve risk temelli düşünme kullanımını sürekli teşvik etmesi,
– Sürekli iyileştirmenin üst yönetim tarafından teşvik edilmesi,
– Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının üst yönetim tarafından güvence altına alınması ve kalite yönetim sistemine katkı sağlayacak kişilerin işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi,
– Çevre bilincine sahip bir şekilde üretimin yapılması ve uyulması gereken tüm çevre kurallarına uyulduğunun Üst Yönetim tarafından taahhüt edilmesi, Üst yönetim tarafından müşteri memnuniyetinin arttırılması odağının sürdürülmesi firmamızın ana politikasıdır.
ALMER bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. ​